نژادپرستی شاخ و دم ندارد

نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار روشنفکری که خود را مفتخر به پیگیری دقیق ارتکاباتش- چه چاپ شده و چه آن­‌ها که به قول خودش در اینترنت هوا می‌کند- می‌­دانم در چند مطلب آخرش به صراحت نشانه‌های نژادپرستی دارد. بیشتر بر علیه اعراب. البته به زینت تمسخر آن‌چه هستیم در مقایسه با غربیان هم آراسته است. اما به خوبی مطایبه می‌کند که ما ایرانی‌ها، اروپایی هستیم، به اشتباه اسیر شده در خاورمیانه. و البته جهان را خوب نگشته‌ایم و درست نفهمیده‌ایم.

به شخصه درست نفهمیدن روابط جهانی و گفتگوی تمدن‌ها، جزیره­ای زندگی کردن و نگاه کج و معوج و ایدئولوژی­‌زده به جهان را مبنای بسیاری از مشکلات رفتاری جامعه خودمان می‌دانم. جامعه شناس نیستم اما احساس می‌کنم همین نگاه‌های کرنش‌گر و پایین به بالا نسبت به خارجی‌ها (اروپایی‌ و آمریکایی، استرالیایی و کانادایی) و تحقیرآمیز نسبت به نه ایرانی نه خارجی‌ها (بقیه کشورها شامل اعراب، افغانستان، پاکستان، آفریقایی‌ها و غیره!) با داشتن ارتباط با دنیا اندکی تعدیل خواهد شد.

خبر دردناکی که عکسش را گذاشته‌ام، در های‌و­هوی دعواهای سیاسی و مشکلات اقتصادی درست دیده نشد. اما این اتفاق در جامعه‌ای که از بالا تا پایین، حکومتی، روشنفکر و مردم عادی کوچه و خیابانش به زینت نژادپرستی پنهان و آشکار آراسته‌‌اند چیز عجیبی نباید باشد. بیشتر در مایه‌های یک خطای انسانیست!


/ 0 نظر / 25 بازدید